Contract de superficie Nouă

Este in competenţa consiliului local de a permite reprezentatului APLI de a încheia un contract de superficie cu agent economic, in scopul instalarii pompei electrice la bazin acvatic in scopul irigarii? Prin contract de superficie, superficiarul(arendaşul) poate fi proprietar direct al terenului?

  • Nume: Scutaru Elena
  • Data: 2023-09-18
  • 0

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (0)