Gospodarie țaraneasca

Buna ziua doresc sa lichidez gț ca nu activez .statul ma obliga sa achit polita de asigurare medicala pe ultimii trei ani

  • Nume: vadim ceban
  • Data: 2023-09-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2023-09-15

Buna ziua. Legii nr. 51/2022 este simplificarea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) și din Registrul fiscal de stat. Conform legii, primăria are obligația de informare a fondatorilor gospodăriilor țărănești incluse în listă, precum și publicarea listei în locurile publice, pe panourile informative, etc. (art. I alin (7) din Legea nr. 51/2022) La fel, primăria are obligația să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina-web oficială a primăriei sau, în lipsa acesteia, pe panoul informativ al primăriei un aviz care va conține date cu privire la modalitatea și termenele de depunere a cererilor privind stoparea procedurii de radiere, de către gospodăriile țărănești (de fermier) care urmează a fi radiate, și de înaintare a creanțelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, de asemenea va conține adresa la care acestea pot fi depuse/înaintate. (art. I alin (8) din Legea nr. 51/2022) Urmare a adoptării deciziei de radiere a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) inactive, primăria asigură prezentarea către Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat din raza de deservire a copiei autentificate a Deciziei de radiere a gospodăriei țărănești (de fermier) din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) reglementată prin art. I alin. (10) din Legea nr. 51/2022. Adresați-vă spre informare la specialistul (pentru reglementarea regimului funciar).