Întoarcerea la serviciu din concediu pentru îngrijirea copilului

Bună ziua! Am fost rechemată la serviciu din concediul de maternitate și am lucrat doar două luni după care m-am concediat, se face vre-un recalcul la concediere sau primesc doar salariu pentru ultima lună?

  • Nume: Cristina
  • Data: 2023-11-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-12-01

Potrivit Art.122 alin.(1) Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul Muncii al Republicii Mldova, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite. Potrivit Art.124 alin.(6) Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul Muncii al Republicii Mldova, salariatul are dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul respectiv poate fi redus prin acordul scris al părților. Deci în cazul d-voastră nu cred că este vorba de o rechemare la muncă ci de o revenire la cerere. Totodată legislaţia muncii nu prevede nici un tip de recalcul a salariului, deci veţi primi salariul pentru timpul efectiv de muncă şi atât.