Acte de stare civilă

Care este sistemul organelor de stare civilă din Republica Moldova?

·         Serviciul Stare Civilă ·         Oficiile stare civilă Toate înregistrările actelor de stare civilă în Republica Moldova se efectuează în mod organizat de către oficiile stare civilă, subdiviziuni teritoriale ale Serviciului Stare Civilă (lista oficiilor teritoriale, datele de contact și p...

Ce acte de stare civilă înregistrează organele de stare civilă?

Oficiile stare civilă ale Serviciului Stare Civilă asigură înregistrarea următoarelor acte de stare civilă: ·         de naştere ·         de căsătorie ·         de desfacere a căsătoriei (de divorţ) ·         de sc...

Unde se adresează persoana atunci când în localitatea sa nu există un oficiu stare civilă?

În oraşele în care lipsesc oficiile stare civilă, sunt abilitate cu funcţii de înregistrare a actelor de stare civilă primăriile locale (oraş, comună, sat), în limitele competenţelor stabilite. Primăriile asigură înregistrarea doar a următoarelor acte de stare civilă: de naşterede căsătorie     de deces Important!!! Înregistrarea actelor de desfacere a căsător...

La care organ se declară naşterea copilului?

Înregistrarea naşterii se face la oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau unde îşi au domiciliul părinţii copilului. Declaraţia de naştere se face verbal sau în scris într-o formă liberă. Important!!! Potrivit Hotărârii Guvernului 258/2009 cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi (http://www.stare-civila.gov.md/ro/...

Pe ce bază se înregistrează actul de naştere?

În conformitate cu prevederile Legii 100/2001 privind actele de stare civilă (http://www.stare-civila.gov.md/ro/pages/domeniu_organizarii), pentru înregistrarea naşterii şi întocmirea actului de naştere la oficiul stare civilă (primărie) persoana trebuie să prezinte următorul document care atestă nașterea copilului: ·actul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitar...

Cum poate fi obţinut certificatul de naştere al copilului?

Pentru obţinerea certificatului de naştere al copilului este necesară depunerea unei declaraţii la oficiul stare civilă (primărie) din raza de domiciliu al unuia dintre părinți. La declararea naşterii se anexează următoarele documente: ·         actul medical constatator al naşterii; ·         actele ...

Care este termenul legal de depunere a declaraţiei de naştere?

În conformitate cu Legea 100/2001 privind actele de stare civilă (http://www.stare-civila.gov.md/ro/pages/domeniu_organizarii), declaraţia de naştere se face în termen de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.

Cine are obligaţia să declare naşterea copilului?

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei. Dacă părinţii nu au posibilitatea de a declara personal naşterea copilului, declaraţia respectivă se face de către rudele părinţilor sau o altă persoană împuternicită prin procură de către ei.

Unde are loc încheierea căsătoriei?

Căsătoria se încheie la oficiul stare civilă (primăria) în a cărui rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi sau părinţii acestora. La prezentarea unor motive temeinice, căsătoria se poate încheia în zilele de odihnă şi în afara sediului oficiului stare civilă (acasă, la spital, în sala de festivităţi etc.). Locul unde s-a încheiat căsătoria (cu adresa concretă), precum...

În baza cărui document se înregistrează căsătoria?

Căsătoria se înregistrează în baza declaraţiei comune a viitorilor soţi depusă personal, în formă scrisă, la oficiul stare civilă (primăria) în a cărui rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi sau părinţii acestora (modelul declarației este disponibil aici: http://www.stare-civila.gov.md/ro/pages/modele).

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md