Biblioteca multimedia

Regulamentul de activitate a parajuriștilor

Prezentul Regulament reglementează modalitatea de selectare şi instruire a parajuriştilor, modul de acordare a asistenţei juridice primare de către parajurişti, relaţiile parajuriştilor cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (în continuare - Consiliul Naţional), Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional, alte instituţii publice, avocaţi, alte persoane fizice şi juridice, precum şi procesul de asigurare a calităţii asistenţei juridice primare, raportarea, monitorizarea, evaluarea activităţii parajuriştilor şi încetarea activităţii de parajurist.

Mărime: 0.10 MB Format: DOC Descarcă

Curriculum de instruire continuă a parajuriștilor

    Un sistem modern de instruire permite parajuristului sa acumuleze cunoștințe noi și aprofundate + abilități dezvoltate + atitudini modelate = comportament modificat și performanțe îmbunătățite. Activitățile de dezvoltare profesională continuă, sistematică și planificată a parajuriștilor este materializat prin: servicii de asistență juridică primară prestate mai bine, satisfacere mai bună a necesităților beneficiarilor, motivație personală, climat psihologic prielnic, cultură organizațională motivațională.

Mărime: 0.18 MB Format: DOC Descarcă

Curriculum de instruire inițială a parajuriștilor

Instruirea inițială a parajuriştilor urmărește familiarizarea parajuriştilor cu competenţele profesionale, procedurile de ţinere a evidenţei documentare şi de raportare, de interacţiune cu Oficiile teritoriale ale CNAJGS şi alte persoane sau organe de stat, de administrare şi logistică. Are menire de a dezvolta abilitățile necesare parajuriştilor pentru identificarea și rezolvarea problemelor de natură juridică, intervievarea și consilierea beneficiarilor, medierea unui conflict la nivelul comunității, determinarea necesităților comunității, facilitarea mobilizării comunitare și implicării membrilor acesteia în activități de interes comun, organizarea de instruire pentru drepturile omului la nivelul comunității.

Mărime: 0.12 MB Format: DOC Descarcă

Mecanismul de directionare de către parajuriști a beneficiarilor

Mecanismul de direcționare de către parajuriști a beneficiarilor de asistenţă juridică primară către Oficiile teritoriale ale CNAJGS şi alte instituţii/persoane, conţine un şir de recomandări destinate parajuriștilor, ce urmează a fi aplicate în activitatea lor în legătură cu direcționarea beneficiarilor de asistenţă juridică primară către Oficiile teritoriale ale CNAJGS şi alte instituţii/persoane, detaliind prevederile „Regulamentul de activitate a parajuriștilor”.

Mărime: 0.09 MB Format: DOC Descarcă

Codul deontologic al parajuristului

Codul deontologic al parajuristului reprezintă ansamblul de norme de conduită şi responsabilităţi etice stabilite de Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, în scopul creării unui sistem de repere etice de care parajuristul urmează să se conducă în activitatea pe care o desfăşoară în calitate de parajurist.

Mărime: 0.07 MB Format: DOC Descarcă

Ghidul drepturilor omului pentru para-juriști

Ghidul contine un set minim de cunoştinţe privind dreptul la muncă, dreptul la educaţie, dreptul la asistenţă socială, dreptul la sănătate şi asistenţă medicală, libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, prevenirea traficului de fiinţe umane, dreptul la egalitate şi nediscriminare, protecţia împotriva violenţei în familie, protecţia împotriva torturii şi altor rele tratamente, dreptul la libertate şi siguranţă şi dreptul la un proces echitabil.
Ghidul include câteva repere în ceea ce priveşte documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, modalitatea de desfăşurare a interviului cu victima încălcării drepturilor omului, dar şi modalitatea adresării către instituţiile publice sau private care ar trebui să intervină.

Mărime: 2.40 MB Format: PDF Descarcă

Activitatea Parajuriștilor. Practica (experiența parajuriștilor din alte țări)

Acest material ajută la dezvoltarea și menținerea unui set de programe de asistență juridică primară destinate păturilor sociale vulnerabile, care au impedimente la accesul la justiție și la servicii juridice. În acest ghid este prezentată experiența de implementare a rețelei de parajuriști în comunitățile locale din Sierra Leone. Cartea descrie metodele de acordare a asistenței juridice primare de parajuriștii care lucrează în Sierra Leone și în alte țări, managementul activității, monitorizarea și evaluarea și alte îndrumări și aspecte practice.

Mărime: 0.79 MB Format: PDF Descarcă

Standarde de calitate ale activității parajuriștilor

Standardele de calitate a activității parajuristului reprezintă cerințele minime cu privire la calitatea serviciilor acordate de parajurist beneficiarului asistenței juridice primare. Norme cu caracter obligatoriu ce urmează să fie respectate de parajurist. Scopul standardelor de calitate este de a asigura accesul beneficiarilor la servicii de asistență juridică primară calitativă.

Mărime: 0.07 MB Format: DOC Descarcă

Ghidul beneficiarului de asistență juridică garantată de stat

Dacă ai nevoie de un avocat, dar nu ai bani să achiți serviciile juridice citește această broșură. Dacă cunoști o persoană care are nevoie de asistență juridică, dar nu dispune de surse financiare suficiente pentru a-și angaja un avocat, transmite-i această broșură. Să știi că există soluții, spune-i că există soluții.

Mărime: 0.11 MB Format: PDF Descarcă

Ziarul ”Deșteptarea” - despre rezultatele lucrului parajuristului Vasile Porțevschi

Activitatea parajuriștilor începe a fi palpabilă și aduce beneficii cetățenilor, pentru ce și are recunoștința și mulțumirea din partea acestora!!! La finele anului trecut, în data de 20 decembrie 2013, ziarul ”Deșteptarea” a publicat în numărul 47, articolul ”Sincere mulțumiri parajuristului” . Prin intermediul acestui articol sunt aduse mulțumiri parajuristului Vasile Porțevschi din satul Boldurești, r-nul Nisporeni, pentru exigența și implicarea acestuia în soluționarea problemei juridice a beneficiarului.

Mărime: 0.90 MB Format: JPG Descarcă

Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat

Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat reglementează condiţiile, volumul, şi modul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului și intereselor lui legitime.

Mărime: 0.17 MB Format: DOC Descarcă

Registrul Național al persoanelor care acordă asistență juridică garantată de stat

Prezentul registru însumă toate persoanele (avocați, parajuriști, asociații obștești) care au dreptul de a presta servicii de asistență juridică garantată de stat. Aici găsiți datele de contact a prestatorilor de asistență juridică garantată de stat și alte detalii specifice activității lor.

Mărime: 1.08 MB Format: DOC Descarcă

Principalele concluzii ale unui proiect-pilot și recomandări pentru extinderea rețelei de parajuriști in R. Moldova

Lucrarea analizează rolul parajuriștilor comunitari în Republica Moldova, pe baza experienţelor acumulate, a prevederilor legale relevante pentru parajuriști şi a rezultatelor unui studiu naţional privind necesitățile juridice din R. Moldova. Lucrarea susţine continuarea demersurilor de sprijin pentru parajuriștii din Moldova şi recomandă o serie de activităţi care să conducă la implementarea unei reţele sustenabile de asistenţă juridică primară în toată Republica Moldova.

Mărime: 0.63 MB Format: PDF Descarcă

Probleme cu caracter juridic ale populației din R. Moldova cu soluții și fără

Acest studiu prezintă cât de des se confruntă populaţia din Republica Moldova cu probleme care ar putea avea o rezolvare în sistemul juridic civil sau administrativ, estimează categoriile de probleme de natură juridică şi ce fac oamenii când se confruntă cu acestea.

Mărime: 2.22 MB Format: PDF Descarcă

Ghid Metodologic pentru Parajuristi

Ghidul parajuristului are menirea de a impulsiona activitatea reţelei de parajuriști, oferind un instrument de lucru în acordarea asistenţei juridice primare.

Mărime: 1.55 MB Format: PDF Descarcă

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md