Familia
Care sunt drepturile personale ale soților?

Drepturile și obligațiile juridice ale soților iau naștere din ziuaînregistrării căsătoriei la organele de stare civilă. Soții au drepturi personale și drepturi patrimoniale.

Personale sunt drepturile și obligațiile soților care nu au conținut economic.

Drepturile patrimoniale sunt cele care au un conținut economic.

Drepturile și obligațiile personale nu pot fi separate de persoana soțului și nu pot fi transmise către alte persoane sau înstrăinate. Aceste drepturi nu pot fi înscrise în contractul matrimonial și nici în alte contracte (ex. drepturile personale ale soților nu pot fi donate sau vândute).

În relațiile familiale, soții sunt egali în drepturi. Toate problemele ce apar în viața de familie se rezolvă de către soţiîn comun, în conformitate cu principiul egalității lorîn relațiile familiale. Respectiv, fiecare dintre soți are dreptul să-și continue ori să-și aleagă de sine stătător îndeletnicirea și profesia. Totodată, soţiiau dreptul să-şi determine domiciliulîn mod liber şi independent.

Relațiile dintre soți se bazează pe stimă și ajutor reciproc, pe obligații comune de întreținere a familiei, deîngrijire și educație a copiilor.

Întrebări frecvente

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md