Contravenții          Cum are loc investigarea cazurilor cu privire la contravenții?              În care situații poate fi atacată cu recurs o hotărâre a instanței de judecată?
Cine are dreptul să declare recurs?

Are dreptul de a declara recurs contravenientul agentul constatator, victima, procurorul, după caz. Recursul poate fi declarat în numele părţilor și de către apărător, iar în numele contravenientului arestat, de către soţ/soţie.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md