Contracte

Ce presupune reprezentarea?

De regulă, un act juridic se încheie personal în scopul de a obține careva benefiicii și de a satisface interesele proprii. Sunt însă cazuri când persoana care doreşte să încheie actul juridic din anumite motive (se află în străinătate, este bolnavă, nu cunoaște procedura legală etc.) nu poate participa la încheierea acestuia. În asemenea situaţii apare necesitatea înlocuirii persoanei ce ...

Ce reprezintă o procură?

Procura este un act prin care o persoană transmite împuterniciri de reprezentare unei sau mai multor persoane de a încheia acte juridice pentru persoana reprezentată.

Ce este un contract?

Contractul – este înțelegerea (acordul de voință) între două sau mai multe persoane în vederea nașterii, modificării sau stingerii drepturilor și obligațiilor civile.

Ce este contractul de vânzare-cumpărare?

În contractul de vânzare-cumpărare o parte (vânzător) se obligă să transmită un bun în proprietatea celeilate părți (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul și să plătească prețul cuvenit (art. 753 CC al RM). Totodată contractul de vânzare-cumpărare este unul din cele mai utilizate contracte din viaţa de zi cu zi și este un contract necesar (oamenii îşi pot satisface practic ...

Ce reprezintă contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață?

Prin contract de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă se înţelege faptul că o parte (beneficiarul întreţinerii) transmite un bun mobil sau imobil în proprietate celeilalte părţi (dobânditorul bunului), cu condiţia ca acesta (dobânditorul bunului) să-i ofere întreţinerea necesară, pe viaţă. Exemplu: A a încheiat cu B un contract de înstrăinare a unui bun cu con...

Ce este donația?

Donația este un contract prin care o persoană transmite un bun cu titlu gratuit, adică fără a i se achita bani, sau un bun în schimb, altei persoane. (art.827 CC al RM) Părțile unui contract de donație sunt: Donator – persoana care transmite bunul gratis Donatar – persoana care obține un bun pe gratis (cu titlu gratuit)

Ce este schimbul?

Prin contract de schimb, părţile îşi transmit reciproc dreptul de proprietate asupra unor bunuri. Contractului de schimb i se aplică cu prioritate toate regulile de la contractul de vânzare-cumpărare, (art. 824 CC RM).

Ce este contractul de locațiune?

Contract de locaţiune – contractul prin care o persoană (locator) se obligă să dea celeilalte persoane (locatar) un bun pentru a-l folosi, a-l deţine (poseda), pe o perioadă de timp, pentru care primeşte o plată numită chirie (art. 875-910 CC al RM).

Ce presupune un contract de arendă?

Contractul de arendă presupune transmiterea în posesie şi folosinţă temporară doar a bunurilor şi terenurilor agricole. Contractul de arendă este practic un contract de locațiune (vezi Contractul de locațiune). Specific pentru acest tip de contract este faptul că el se poate încheia doar asupra bunurilor şi terenurilor agricole. Altfel spus se poate de transmis sau de preluat în arendă doar ...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md