Contravenții

Ce este o contravenție?

Contravenția este un comportament ce prejudiciază anumite valori protejate de societate. Contravențiile sunt considerate, în unele state, drept infracțiuni cu cel mai mic grad de pericol social. În Republica Moldova acestea nu sunt incluse în Codul penal, ci sunt prevăzute într-o lege aparte care se numește Codul contravențional. Contravenția este, așadar, un comportament descr...

Cine poate fi acuzat de comiterea unei contravenții?

La răspundere contravențională pot fi trase atât persoanele fizice, cât și juridice.

Ce fapte pot fi invocate în favoarea celui care a comis o contravenție?

Ca și în cazul Codului penal, Codul contravenţional enumeră unele circumstanțe/situații care înlătură caracterul contravenţional al faptei și răspunderea contravenţională. În mare măsură, ele sunt aceleași ca și în cazul dreptului penal: -starea de iresponsabilitate; -legitima apărare; -starea de extremă necesitate; -constrângerea fizică și/sau psihică; -riscul ...

Cum poate deveni o persoană contravenient fără voie?

Când se discută despre contravenţii, în minte apare asocierea cu ceva grav și serios. Cu toate acestea, legea prevede drept condamnabile un șir de fapte la care multe persoane nu s-ar gândi că sunt pedepsite. Faptul că o persoană nu cunoștea că o faptă este considerată contravenţie nu o scutește de responsabilitate în cazul în care o comite. Legea pedepsește și anumite fapte care apare...

Care sunt cele mai întâlnite contravenții prevăzute de lege?

Începând cu articolul 47 și până la articolul 373, Codul contravențional descrie toate faptele care sunt considerate contravenții în Republica Moldova. Contravențiile sunt grupate în Codul contravențional în funcție de valorile/drepturile la care se atentează. Astfel, contravențiile au fost grupate în felul următor: -contravenții ce atentează la drepturile social-politice ale persoanel...

Care este procedura aplicată în cazul contravențiilor administrative?

Procedura aplicată în cazul contravențiilor administrative se referă la organele împuternicite să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, procedura de examinare a contravenţiilor administrative și măsurile de asigurare a procedurii în cazurile cu privire la contravenţii.

Cum sunt pedepsiți cei care au săvârșit contravenții?

Modul în care sunt pedepsiți cei care au săvârșit contravenții se referă la tipurile sancţiunilor contravenţionale, modalitatea de aplicare a sancţiunilor și factorii care influenţează mărimea sancţiunii într-un caz anume.

Cum are loc aplicarea sancțiunii contravenționale?

În mare măsură, aplicarea sancţiunii contravenţionale se aseamănă cu aplicarea pedepsei penale . Sancţiunea se aplică ca și pedeapsa în limitele stabilite de actul normativ, care prevede contravenţia. La aplicarea sancţiunii se ţine cont de caracterul contravenţiei comise, de persoana contravenientului, de gradul vinovăţiei lui, de starea materială, de circumstanţele ce atenuează și ce agrav...

Care instituții pot fi contactate în legătură cu săvârșirea contravențiilor?

În legătură cu săvârșirea contravențiilor pot fi contactate următoarele instituții: -Procuratura Generală a Republicii Moldova; -Inspectoratul Național de Patrulare; -Ministerul Afacerilor Interne; -Alte autorități (administrația publică locală)

Care sunt legile privitoare la contravenții?

Actele normative relevante domeniului contravențional: -Codul contravențional al Republicii Moldova; -Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere; -Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității; -Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md