Familia          Care sunt drepturile personale ale soților?
Cum se stabilește numele de familie la încheierea căsătoriei?

La încheierea căsătoriei soţiiîşi aleg numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei. Codul familiei acordă soților următoarele posibilități de alegere:

să aleagă și să poarte ambii, ca nume comun, numele unuia dintre soți (ex. soția, până la căsătorie, are numele de familie Popa, soțul – Popescu, de comun acord ei decid ca după căsătorie ambii soți să aibă numele de familie Popescu);

îşi păstrează numele de familie pe care l-au purtat până la căsătorie (ex. soţia, până la căsătorie, are numele de familiei Popa, soţul – Popescu, de comun acord ei decid ca după căsătorie să nu îşi schimbe numele şi fiecare să îl poarte pe cel care îl aveau până la căsătorie);

să poarte ambii, ca nume comun, numele lor conexate (ex. soţia, până la căsătorie, are numele de familiei Popa, soţul – Popescu, de comun acord ei decid ca după căsătorie ambii soţi să aibă numele de familie Popescu-Popa);

să conexeze la numele său de familie numele de familie al celuilalt soţ (ex. soţia, până la căsătorie, are numele de familie Popa, soţul – Popescu, de comun acord ei decid ca după căsătorie soţul să aibă numele de familie de până la căsătorie, iar soţia să poarte numele Popa-Popescu).

Nu se permite a lega împreună numele de familie când cel puțin numele de familie al unuia dintre soţi este dublu (ex. dacă până la căsătorie, soţia are numele Ioniţă-Ivănuş, iar soţul Popa, nu se va permite ca la căsătorie ei să-şi aleagă a purta după căsătorie numele lor de familie legate împreună, adică Ioniţă-Ivănuş-Popa).

Alegerea numelui de familie se face până la înregistrarea căsătoriei. Dacă, la încheierea căsătoriei, soţii nu s-au decis în privinţa numelui de familie, schimbarea numelui poate fi făcută după înregistrarea căsătoriei. Schimbarea numelui de familie8 după înregistrarea căsătoriei se face în baza unei cereri depuse la oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul soţul care dorește să-şi schimbe numele.

Dacă unul din soţi și-a schimbat numele de familie, nu este obligatorie schimbarea numelui de familie şi al celuilalt soţ.

În situația când soţii au divorțat, în momentul înregistrării divorțului, soţii pot păstra numele de familie ales laîncheierea căsătoriei sau pot reveni la numele de familie purtat până laîncheierea acestei căsătorii.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md