Democrația și drepurile omului

Ce este democrația?

Democrația este forma de guvernare a unui stat, atunci când cetățenii participă la procesul de conducere a țării. Această participare se bazează pe principiul suveranității poporului unui stat, adică pe ideea că voința și puterea aparțin exclusiv poporului. Democrația nu înseamnă doar obligații ale autorităților statului, dar și responsabilități și implicare activă a populației în viața pu...

Ce sunt drepturile omului?

Drepturile omului reprezintă acele garanții ce aparțin oricărei ființe umane datorită simplului fapt de a fi om. Există diferite definiții ale drepturilor omului. Cel mai des, drepturile omului sunt definite ca fiind „principii unanim recunoscute de echitate și justiție”, sau „garanții pe care nimeni nu le poate nega, limita sau refuza, fără un proces echitabil în fața unui judecător sau a...

Ce înseamnă participarea la procesul decizional?

Condiția esențială a unui cetățean activ este informarea acestuia, ceea ce reprezintă o formă inițială de participare. La alegeri cetățenii își aleg liderii pentru a guverna țara. Reprezentanții aleși au dreptul de a lua decizii. Aceasta nu înseamnă însă că până la viitoarele alegeri cetățeanul nu mai participă la actul de guvernare.Cetățeanul trebuie să se implice în procesul de luare a d...

Cum are loc accesul la informație?

Dreptul la informație este un drept fundamental, garantat de art. 10 al Convenției europene a drepturilor omului și art. 34 al Constituției Republicii Moldova. Accesul la informație este un drept al cetățeanului, precum și o obligație a autorităților publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor în privința problemelor de interes public.Dreptul de acces la informație se referă doar...

Ce sunt alegerile?

Unul din principiile de bază ale unui stat democratic se referă la organizarea alegerilor periodice, libere și corecte. Fiecare cetățean al Republicii Moldova are dreptul de a se informa despre programele propuse de candidații electorali și a participa la alegeri, alegându-i pe cei al căror program răspunde cel mai bine cerințelor și așteptărilor lor. De asemenea, fiecare cetățean are drep...

Ce este societatea civilă?

Societatea civilă se referă la diverse organizații și asociații care nu fac parte din stat și sfera economică. Societatea civilă mai poate fi întâlnită sub denumirea de „al treilea sector din societate”, „sectorul non-profit” sau „sectorul neguvernamental. Societatea civilă nu reprezintă doar organizațiile înregistrate oficial; aceasta cuprinde și asociațiile neformale, care nu se înregist...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md