Această pagină a fost creată pentru a răspunde necesității de educație juridică în rândul populației Republicii Moldova.


Pagina web conține informații practice și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări de natură juridică ce pot apărea în viața cotidiană a oricărei persoane.
Informația de pe site este structurată în blocuri și ușor de accesat, populația având la dispoziție un instrument util pentru soluționarea problemelor simple de natură juridică.


Site-ul se adresează publicului larg, fără restricții. Acesta este conceput pentru oricine caută răspuns la o întrebare de natură juridică, dorește să se informeze despre drepturile și obligațiile sale, despre prevederile legislației într-un anumit domeniu sau despre posibilitățile existente de a obține asistență juridică garantată de stat.


Menirea site-ului este să funcționeze asemeni unui parajurist disponibil on-line, vizitatorul fiind ghidat pas cu pas spre obținerea informației juridice necesare în mod independent. După căutarea răspunsului pe site, dacă vizitatorul va considera că nu a aflat informația completă sau că necesită explicații suplimentare, va avea posibilitatea să lase un mesaj parajuriștilor, iar aceștia îi vor oferi asistența lor promptă.


Site-ul este conceput ca instrument de punere în aplicare a Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat.


Informația de pe site va fi utilizată de vizitatorii acestuia doar pentru ghidare. Pentru asistența juridică calificată vă recomandăm să vă adresați la specialiști, în funcție de domeniul căruia îi corespunde problema pe care doriți să o solutionați.
Context:


Fundaţia Soros-Moldova implementează Proiectul „Impulsionarea proceselor democratice din Republica Moldova prin abilitare și participare”, cu sprijinul financiar al Suediei. Componenta „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari" se bazează pe prevederile Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198 din 26.07.2007 și urmărește înzestrarea membrilor comunităților rurale cu un spectru larg de cunoștințe și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora, cu ajutorul parajuriștilor. Legea sus-menționată definește parajuristul drept „persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii.”


În cadrul proiectului a fost creată o rețea formată din 31 de parajuriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării, a căror activitate este direcționată spre crearea mecanismelor de abilitare juridică a populaţiei rurale pentru a utiliza legea în protejarea intereselor sale, precum şi pentru a evita escaladarea problemelor cu caracter juridic şi a spori capacitatea de soluţionare a problemelor la nivel de comunitate.


Experiența de 3 ani de activitate a parajuriștilor, precum și studiile efectuate în cadrul proiectului, au demonstrat nevoia suplinirii căilor de acces al populației la informația de ordin juridic. Pagina web www.parajurist.md reprezintă răspunsul părților implicate în implementarea proiectului la necesitatea creată.


Proiectul aduce mulțumiri autorilor care au elaborat conținutul inițial al portalului: Zinaida Guțu, Serghei Găină, Olesea Plotnic, Violeta Cojocaru, Valentina Onica, Ina Jimbei, Arina Țurcan, Mihaela Vidaicu, Victoria Hîncu, Diana Tacu, Lilian Darii, Sergiu Chiruța, Iurie Cuza.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md