Dreptul muncii

În ce constă suspendarea contractului individual de muncă?

Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a plăţii salariului de către angajator. Suspendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoștinţa salariatului, sub semnătură, cel târziu la data suspendării.Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni: 1.  ...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md