Familia

Ce este căsătoria?

Căsătoria este actul juridic încheiat între un bărbat și o femeie care doresc să-și unească destinele pentru a forma propria familie. Potrivit prevederilor Codului familiei, statul ocrotește căsătoria și familia, apără interesele mamei și ale copilului, și recunoaște căsătoria încheiată la organele de stare civilă. Încheierea căsătoriei se face numai la Oficiul de Stare Civilă (O...

Care sunt drepturile personale ale soților?

Drepturile și obligațiile juridice ale soților iau naștere din ziuaînregistrării căsătoriei la organele de stare civilă. Soții au drepturi personale și drepturi patrimoniale. Personale sunt drepturile și obligațiile soților care nu au conținut economic. Drepturile patrimoniale sunt cele care au un conținut economic. Drepturile și obligațiile personale nu pot fi separate de pe...

Care sunt obligațiile personale ale soților?

Soţii îşi datorează reciproc sprijin moral şi fidelitate conjugală. Obligațiile morale constau în prietenie și afecțiune, fiind dublate de drepturi și îndatoriri. Obligațiile personale ale soților sunt: •  obligația de sprijin moral reciproc, care constă în acordarea de îngrijiri în caz de încadrare într-un grad de dizabilitate (invaliditate), starea de sănătate sau vârsta;...

Care sunt situațiile ce conduc la încetarea căsătoriei?

Prin încetarea căsătoriei înțelegem întreruperea relațiilor juridice între soți. Căsătoria încetează în următoarele situații: •  decesul unuia dintre soţi; •  declararea pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi; •  desfacerea căsătoriei prin divorț, în cazul în care soții nu se mai înțeleg din diverse motive și doresc ca fiecare să-și continue vi...

Ce este divorţul?

Termenii „desfacere a căsătoriei” şi „divorţ” sunt utilizaţi atât de legislaţie, cât şi de practica judiciară ca sinonime şi semnifică încetarea căsătoriei legale, în timpul vieţii soţilor. Divorţul se face, la cererea oricăruia dintre soţi, atunci când continuarea vieţii de familie adevenit imposibilă din motive temeinice pentru cel care cere desfacerea acesteia.

Ce este capacitatea de folosinţă a persoanei fizice?

Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile, ceea ce constituie o condiţie necesară pentru a fi participantă la diferite raporturi juridice. Capacitatea de folosinţă este recunoscută în egală măsură pentru toate persoanele fizice fără nicio  discriminare. Totuşi, în anumite cazuri şi în condiţiile stabilite de lege, persoan...

Ce este capacitatea de exerciţiu?

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei fizice de a dobîndi prin faptă proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii şi de a le executa. Aceste prerogative persoana fizică le realizează prin încheierea de acte juridice civile singur, personal, fără nicio intervenţie din partea altei persoane. Capacitatea de exerciţiu presupune săvârşirea de...

Cînd poate fi declarată o persoană incapabilă?

Persoana care în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conştientiza sau dirija acţiunile sale poate fi declarată incapabilă de către instanţa de judecată. Pot fi declarate incapabile persoanele în privinţa cărora există date suficiente prin care se constată tulburări psihice, cum ar fi: •  persoana a suferit traumatisme care ar provoca ...

Când o persoană poate fi declarată dispărută fără urmă?

Scopul principal al declarării persoanei dispărută  fără urmă constă în apărarea drepturilor şi lucrurilor acesteia, deoarece lipsa îndelungată şi necunoaşterea locului aflării ei creează pericol pentru acestea. Totodată, prin lipsa îndelungată de la domiciliu, pot survini consecinţe negative pentru persoanele care se află în întreţinerea persoanei dispărute. Pentru declararea...

Cînd căsătoria poate fi desfăcută pe cale judecătorească?

Conform Codului familiei al RM, căsătoria poate fi desfăcută pe cale judecătorească în următoarele cazuri: •  lipseşte acordul de divorţ al unuia dintre soţi; •  soţii au copii minori comuni (inclusiv adoptaţi de ambii soţi), cu excepţia cazurilor când  unul dintre soţi a fost declarat incapabil, a fost declarat dispărut ori a fost condamnat la privaţiune de libe...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md