Adrese utile

1. Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova: www.justice.md

2. Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat: www.cnajgs.md


3. Ministerul Justiției: www.justice.gov.md

4. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei: www.mmpsf.gov.md

5. Serviciul Stare Civilă: www.stare-civila.gov.md

6. Ministerul Tenologiei Informației și Comunicațiilor: www.mtic.gov.md

7. Compania Națională de Asigurări în Medicină: www.cnam.md

8. Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova: www.cnas.md

9. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova: www.ombudsman.md

10. Totul despre Legislația Muncii: www.legislatiamuncii.axa.md

11. Biblioteca Publică de Drept: www.pll.md


12. Camera Înregistrării de Stat:
www.cis.gov.md

13. Centrul Resurselor Informaționale de Stat ”Registru”: www.registru.md

14. Reprezentanța Permanentă a Moldovei pe lângă Consiliul Europei:
www.strasbourg.mfa.md


15. Consiliul Superior al Magistraturii: www.csm.md

16. Consiliul de Mediere:
www.mediere.gov.md

17. Portal Informațional: www.civic.md

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md