Metode alternative de soluționare a conflictelor

Ce reprezintă un conflict?

Conflictul reprezintă un dezacord sau o incompatibilitate între două sau mai multe părţi privind o anumită problemă; neînţelegere în privinţa anumitor lucruri, idei, opinii.

Ce reprezintă metodele alternative de soluţionare a conflictelor?

Metodele alternative de soluţionare a conflictelor sunt metode prin intermediul cărora persoanele pot soluţiona un conflict fără a apela la instanţa de judecată. Metodele alternative oferă părţilor posibilitatea de a-şi soluţiona conflictele într-un termen mai scurt, într-o atmosferă calmă, amiabilă şi cu cheltuieli mai reduse. Norma juridică care reglementează metodele alternetiv...

Care sunt metodele alternative de soluţionare a conflictelor?

Cele mai utilizate metode alternative de soluţionare a conflictelor sunt negocierea, medierea şi arbitrajul.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md