Moștenirea

Ce este moştenirea legală?

Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea moştenirii are loc în temeiul legii la persoanele rămase în viaţă, în ordinea şi în părţile determinate de lege. Moştenirea legală apare în cazul în care persoana decedată nu a lăsat testament. Moştenirea legală poate coexista cu cea testamentară dacă defunctul a dispus prin testament numai de o parte a moştenirii lăsate sau dacă ...

Ce moştenitori au prioritate la împărţirea moştenirii?

Moștenitorii legali sunt chemaţi la moștenire în ordinea stabilită de art. 1500 din Codul civil al RM.

Ce este moştenirea testamentară?

Moștenirea testamentară are prioritate faţă de moștenirea legală, normele celei din urmă fiind aplicabile în cazul în care persoana nu a dispus prin testament cu privire la soarta bunurilor sale. Prin reglementarea moştenirii testamentare se recunoaşte dreptul fiecărei persoane de a decide soarta bunurilor sale în cazul survenirii decesului, prin manifestarea ultimei voinţe (art. 1449 ...

Cine poate transmite prin testament averea sa?

Persoana care transmite prin testament averea sa se numește testator. La momentul întocmirii testamentului, testatorul este în viaţă și are dreptul de a hotărî soarta bunurilor de care dispune prin testament. Momentul decesului pune capăt acestui drept și produce efecte juridice în favoarea celui care moștenește.

Cine poate fi moştenitor testamentar?

Potrivit art. 1433 al Codului civil al RM, pot fi moștenitori în cazul succesiunii testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a lăsat moștenirea, precum și cele care au fost concepute în timpul vieţii celui ce a lăsat moștenirea și s-au născut vii după decesul acestuia, indiferent de faptul dacă sunt copiii lui, precum și persoanele juridice care au ...

Unde trebuie depus testamentul?

După ce notarul sau altă persoană abilitată cu dreptul de a autentifica testamentul aplică inscripţia de autentificare, testamentul autentificat se restituie testatorului, iar ultimul poate să transmită testamentul spre păstrare notarului, conform art. 77 din Legea 1453/2002 cu privire la notariat. Testamentul olograf poate fi păstrat de către testator sau transmis spre păstrare nota...

Cum se modifică un testament deja întocmit?

Testamentele întocmite în una din formele juridice legale au valoare juridică egală. Prin urmare, modificarea unui testament poate fi făcută prin orice formă testamentară sau prin cerere adresată notarului. Testatorul poate întocmi câteva testamente, toate fiind valabile (art. 1467 din Codul civil al RM). Testamentul vechi îşi păstrează puterea legală, în măsura în care nu a fost mo...

Cum se calculează rezerva succesorală şi cota-parte din masa succesorală?

Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moșteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin ½ cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală. De exemplu, rezerva descendenţilor variază, în funcţie de numărul acestora: - dacă defunctul a lăsat un singur copil, rezerva acestuia este de 1/2 din moştenire; - dacă a lăsat do...

Cum are loc acceptarea moştenirii?

Atât în cazul moștenirii legale, cât și în cazul moștenirii testamentare, transmiterea bunurilor succesorale poate avea loc din momentul deschiderii succesiunii, dar succesorul are dreptul de a alege între a accepta (art. 1516 din Codul civil al RM) sau a renunţa la moştenire (art. 1526 din Codul civil al RM). Un moştenitor nu poate să accepte o parte sau să renunţe doar la o parte ...

Cum are loc renunţarea la moştenire?

Moștenitorul poate renunţa la moștenire în folosul altor moștenitori legali sau testamentari. Renunţarea la moștenire fără a indica în folosul cui se renunţă echivalează cu neacceptarea moștenirii. Moștenitorul renunţă la moștenire prin depunerea unei cereri la notarul de la locul deschiderii moștenirii.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md