Omul şi administraţia de stat

Ce este Parlamentul?

Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și este unica autoritate a statului care adoptă legi. Parlamentul este compus din 101 deputați aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an: sesiunea de primăvară − începe în luna februarie şi nu poate depăşi s...

Cine este Președintele Republicii?

Președintele Republicii Moldova reprezintă statul la cel mai înalt nivel și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Poate fi ales Preşedinte cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot, care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de...

Ce este Guvernul?

Guvernul este un organ executiv al puterii centrale format din Prim-ministru și miniștri. Guvernul este responsabil de conducerea generală a administrației publice, asigurarea realizării politicii interne și externe a statului. Prim-ministrul coordonează activitatea întregului Guvern, iar miniștrii sunt răspunzători de activitatea ministerului pe care îl conduc (de exemplu, ministrul E...

Ce sunt autoritățile centrale?

Autoritățile centrale, altele decât ministerele, se formează de Parlament la propunerea Prim-ministrului cu scopul de a organiza domeniul economiei și în alte domenii care nu intră direct în sarcinile ministerelor. Aceste autorități sunt conduse de directori numiți și eliberați din funcție de către Prim-ministru.

Ce este administrația publică locală?

Fiecare localitate din țară își are conducătorii săi, aleși în mod democratic o dată la 4 ani de zile. Aceștia reprezintă interesele comunității pe care o conduc. Instituțiile precum școala, biserica, primăria, spitalul etc. sunt și ele parte a  localităților în care activează. Problemele care apar în comunitate trebuie rezolvate în comun de către administrația localității și cetă...

Cum se contestă actele adoptate de administrația de stat?

Oricine crede că îi este încălcat vreun drept recunoscut de lege printr-o  decizie, hotărâre sau alt document emis de o autoritate publică poate să o conteste. Contestația se depune în scris la autoritatea care a emis documentul sau în instanța de judecată.

Ce este Poliția?

Poliția este o instituție publică specializată a statului, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea Poliției este de a apăra drepturile persoanei prin menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, prevenirea, investigarea și descoperirea infracțiunilor și contravențiilor.

Ce este Procuratura?

Procuratura este o instituţie care apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile persoanelor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată.

Cine este notarul?

Notarul este persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei. În activitatea sa el este independent şi se supune numai legii. Orice imixtiune în activitatea notarului este interzisă. Lista notarilor publici și adresele lor poate fi accesată aici .

Ce înseamnă avocat parlamentar?

Avocatul parlamentar contribuie la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerea în drepturi a omului, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juridică a populaţiei. Avocatul parlamentar nu este în serviciul Parlamentului sau pentru parlamentari. În alte ţări, avocatul parlamentar este numit „avocat ...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md