Procesul civil

Ce este procesul civil?

Procesul civil reprezintă un şir de acţiuni întreprinse de instanţa de judecată şi participanţii la proces în legătură cu examinarea şi soluţionarea cauzelor civile şi executarea hotărârilor judecătoreşti. Toate aceste acţiuni au loc într-o strictă consecutivitate, iar fiecare acţiune procesuală este prevăzută de lege. Principalul act legislativ care prevede cum se desfăşoară pro...

Care sunt cheltuielile legate de judecarea unei cauze în instanţa de judecată?

Cheltuielile de judecată se compun din: ·  taxa de stat; ·  cheltuielile de judecare a pricinii.

Ce reprezintă probele?

Probele reprezintă informaţiile care au importanţă majoră pentru soluţionarea corectă a cauzei şi care pot confirma sau nega un şir de fapte pe care se bazează pretenţiile sau obiecţiile părţilor. Aceste informaţii pot fi obţinute din explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrăr...

Cu ce finalizează un proces de judecată?

De regulă, procesul de judecată se încheie cu o hotărâre judecătorească prin care judecătorul fie va admite acţiunea celui care a depus-o, fie o va respinge. Adică, prin această hotărâre judecătorul decide cine are dreptate şi cine nu are.

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md