Protecția consumatorilor

Cine sunt participanţii la procesul de consum?

Participanţii relaţiilor de consum sunt mereu pe poziţie de inegalitate: o parte este considerată cea „puternică”, adică agentul economic, iar altă parte este considerată cea „slabă”, adică consumatorul. Această inegalitate se explică prin aceea că consumatorul este mult mai vulnerabil faţă de agentul economic, datorită faptului că nu are posibilităţi financiare, cunoştinţe speciale în...

Cum ar trebui să acţioneze consumatorul în anumite situaţii frecvent întâlnite?

·         „Nu am bonul de cumpărare, deci nu pot face nimic.” – INCORECT Poate fi de folos dacă este dovada locului (de exemplu: adresa indicată în bonul de plată sau bonul fiscal, în contract) şi a perioadei de timp în care s-a cumpărat produsul de la agentul economic.   ·         „Afişul spu...

Ce drepturi are consumatorul la încheierea contractului de consum?

de a lua liber decizii la achiziţionarea produsului sau a serviciului, fără a i se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte, de natură să influenţeze opţiunea acestuia de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condi...

Proiectul "Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei rețele de parajuriști comunitari" este implementat de Fundația Soros-Moldova cu suportul financiar al Suediei, care nu subscrie și nu răspunde pentru conținutul acestui produs.

Partenerii proiectului


© Toate drepturile rezervate de Parajurist.md Developed by WebConsulting.md