Am nevoie să-mi schimb numele de familie

Am nevoie de un jurist competent pentru a ma ajuta să-mi modifica numele meu de familie din buletin. Nu am dosare penale, civile. Nu am probleme cu legea. Activez intrun domeniu la un început de cariera public și familia mea are tendința de a ridica conflicte in traducere, si sa creeze o apatie carierei mele și vreau sa mi-o schimb. Recomandați un jurist competent. Mersi

  • Nume: Dmitri
  • Data: 2020-06-05
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-06-07

Buna ziua. Numele şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale. Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin întocmirea concluziei de către oficiul stare civilă şi aprobarea acestuia de către Serviciul Stare Civilă. Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive: ● pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere ● dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului ● solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu ● dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie cuşi cel al soţului sau să alăture la numele său numele soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie ● dorinţa de a reveni la numele său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ ● dorinţa de a purta numele tatălui (mamei) vitreg(e) sau al altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului ● cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia ● alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Oficiul stare civilă. Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive: ● trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea. ● schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice ● identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive, ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de la plata pensiei de întreţinere, de achitare a datoriilor etc. Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri: ● solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol, ● solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat. ● în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie. ● solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie. ● se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice. Pentru a schimba numele şi/sau prenumele urmează să parcurgeţi următoarele etape: 1. Depunerea cererii: Cererea privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui se depune personal: la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliat; în cazul în care domiciliaţi în străinătate şi sunteţi în imposibilitate de a vă prezenta personal pentru depunerea cererii de schimbare numelui şi/sau prenumelui, executarea cererii poate avea loc la prezentarea procurii perfectate în străinătate. Documentele eliberate de către organele competente ale ţărilor străine, în conformitate cu legile ţărilor respective, sunt recunoscute valabile în Republica Moldova, dacă sunt supralegalizate/apostilate şi traduse în modul stabilit, şi dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 2. Examinarea cererii: La examinarea cererii Dvs., Oficiul stare civilă/Misiunea diplomatică/Oficiul consular organizează dosarul, întocmeşte concluzia privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, cu expedierea ulterioară a acesteia spre aprobare Serviciului Stare Civilă (termenul aprobării este de 15 zile lucrătoare, exceptîndu-se termenul de transmitere poştală).

VLAS Elena

Data: 2020-06-15

Salut Procedura de schimbare a numelui o găsiți în legea privind actele de stare civilă - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312727 la articolele 49-53