Concediul suplimentar plătit în timpul sesiunii de examinare

Bună seara. Sunt angajată în instituție medicală. Fac studii ,anul 2, FR, din propria inițiativă. Conform HG, 435, mi se oferă careva înlesniri, compensații. Punctul 10, al acestei H G spune despre concediul suplimentar 75%. S-a venit cu un demers încă din 16 mai 2022 pentru modificarea contractului colectiv sau individual către sindicatele, administrația instituții. În septembrie s-a decis în urma ședinței de dialog, cu 5 pro voturi și 1 contra pentru modificarea contractului. Acum se refuză.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2022-11-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-12-09

Garanţiile şi compensaţiile acordate salariaţilor care învaţă cu succes, fără scoatere din activitate, în instituţiile de învăţămînt superior, în instituțiile de învățământ profesional tehnic și în instituțiile de învățământ liceal cu frecvență redusă sunt prevăzute de Hotărîrea Guvernului Nr. 435 din 23-04-2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu . Garanţiile şi compensaţiile sunt acordate doar în condiţiile în care: 1. salariatul să învaţe în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova acreditate în condiţiile legii; 2. salariatul să obţină, pentru prima dată, studiiler de nivelul respectiv; În primul rând, pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I – de licență și ciclul II – de master) se stabileşte durata redusă a timpului de muncă de 35 ore pe săptămînă. În rîndu al doilea, salariaţilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I – de licență și ciclul II – de master) li se acordă concedii suplimentare plătite (păstrîndu-li-se 75 % din salariul mediu la locul de muncă de bază): a) pentru sesiunea de reper, executarea lucrărilor de laborator şi susţinerea colocviilor şi examenelor – pînă la 30 de zile calendaristice anual; b) în perioada susţinerii examenelor de licenţă sau examenelor de absolvire – pînă la 30 de zile calendaristice; c) pentru elaborarea şi susţinerea proiectului (tezei) de licenţă, tezei de master sau lucrării (proiectului) de diplomă – pînă la 90 de zile calendaristice. Pentru a putea beneficia de garanţiile şi compensaţiile prevăzute este necesar de depus o cerere în acest sens. Este important de reţinut că acordarea garanţiilor şi compensaţiilor nu este la discreţia angajatorului (dacă vrea le acordă, dacă nu vrea nu le acordă), ci el este obligat să le acorde dacă de la angajat a parvenit o cerere în acest sens, iar pentru asta nu este nevoie de modificat contractul individual de muncă (de fapt acesta nici nu se modifică) ci de către angajator se emite un ordin în acest sens.